Generell Informasjon

Postet av Eidesvik Maritime As den 31. Jan 2014

Heisann!

Velkommen som bruker av web-portalen. Flott at flere fra Eidesvik setter prispå dette tilbudet fra Sjøfartsdirektoratet som forhåpentligvis både vilmotivere oss til ytterligere trening, men også slik jeg ser det bidra til åskape samhørighet internt i rederiet og ikke bare på den enkelte båt.

Etter å ha vist kanskje over snittet stor interesse for web-portalen ble jeguten forvarsel valgt som rederiadministrator. Jeg får bare takke for tillitenog forsøke å gjøre det beste ut av det. Som rederiadmin vil jeg fungere som etbindeledd mellom Flatebø og brukerne; altså dere. Rederiadmin kan blant annetbåde legge til lag og deltagere, registrere resultater og sette opp internearrangementer.

Som sagt er web-portalen helt ny, og her er og vil være en del utfordringer forSjøfartsdirektoratet å ta tak i. Dersom noen av dere har forslag tilforbedringer er jeg helt sikker på at Sverre Flatebø vil ta imot disse medtakk. For at han ikke skal bli nedlesset med mail foreslår jeg at jeg kanvidereformidle disse til han, men det går sikkert fint om dere tar kontakt medhan direkte også.

Noe som vil bli korrigert er antallet rederier Eidesvik står oppført med. Herer til og med flere eksemplarer av samme båt. Planen er at dette skal værekorrigert innen noen få uker. Det er først når man får justert dette og sattopp rett antall mannskap om bord at statistikkene vil vise oss hvordan viligger an.

Når det gjelder antall kilometer viser dette i dag kun samlet oversikt. Sverre Flatebøvil med jevne mellomrom, kanskje en gang i måneden, publisere statistikker hvordet fremkommer hvilke aktiviteter kilometerne tilskrives. Slik jeg da forstårdet vil dette da være en tilsvarende oversikt som den vi tidligere har fåttetter endt år.

Dersom noen har ønsker om kampanjer/konkurranser er det bare å si fra så skaljeg sette opp dette.

Til slutt vil jeg bare ønske samtlige lykke til med treningene ogregistreringen på web-portalen.

Husk at det største trofeet er egen helse!

Mvh
Even André Røkke