Sjømannsidretten

Sjømannsidretten er en av flere prioriteringer i Sjøfartsdirektoratet. Det er en kjent sak at sammenheng mellom aktivitet og folkehelse, trivsel, sikkerhet og for eksempel redusert sykefravær henger nært sammen. Vi mener derfor at det er et viktig bidrag at vi sentralt legger til rette for at alle våre sjøfolk skal kunne være aktive og bli motivert til å trene. Det gjelder både om bord og i fritid.

Den nye portalen som du er inne og leser på nå, er en stor satsing. Her får hver enkelt sjømann sin egen treningsdagbok, og en har oversikt over både egne prestasjoner samt internt på egen båt eller eget rederi. En kan også konkurrere mellom alle fartøy eller rederier i Norge.

Ved siden av aktivitetsregistrering i denne portalen inviterer vi også til fotballturnering, Nordsjøcupen, samt Blåmyra Open i golf. Etter hvert ønsker vi også å arrangere flere typer turneringer, for eksempel innenfor basketball eller innebandy. Om det er noen som har ønsker eller forslag ber jeg dere ta kontakt med meg.
Send e-post til idrettstjenesten.

Velferden i Sjøfartsdirektoratet
Velferden består av bibliotektjenesten, filmtjenesten, avistjenesten og idrettstjenesten. Link til Velferden på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside finner du her; Sjøfartsdirektoratet
Send e-post til Velferden

Historie idrettstjenesten
Idrett har vært en av grunnpilarene i velferdsarbeidet fra starten av. Fotball var populært som atspredelse for sjøfolk, og den offisielle organiseringen av seriefotball for sjøfolk startet allerede i 1949. På 70- og 80-tallet under Norges glansperiode i cruisevirksomheten samlet idrettsukene ofte 100% deltagelse av sjøfolkene om bord. Det kunne være mer enn 100 nordmenn på hvert skip.
Friidrett, og idrettsmerket til idrettsforbundet var et populært mål for sjøfolk. HKH Kronprins Harald var den store beskytter av denne konkurransen for sjøfolk, og delte i mange år selv ut pokalen til beste idrettsmerkeskip på det årlige arrangementet i Oslo Rådhus. ”Sjøfolkenes idrettslag, Velferden”, har vært ledende i antall idrettsmerker helt opp til disse dager. Sykling har også vært populært om bord, da med ergometersykkel. Velferden har hatt egne store grupper, ”Globusgutta” som har deltatt i ”Den store styrkeprøven” Trondheim-Oslo med opptil 68 sjøfolk på startstreken.
Luftgeværskyting har også vært en utbredt idrett om bord, og flere sjøfolk har lagt grunnlaget for skyting i land med etterfølgende deltakelse på Landsskytterstevnet.
I de siste 15 årene har idrettskonkurransene blitt vridd mot trimkonkurranser hvor man i større grad konkurrerer mot seg selv og sine egne resultater – og skipene imellom på totalresultat. Disse konkurransene omfatter sjøtrimkonkurransen, som har vært vektløfting, svømming, sykling, roing, løp og gange. Sjøtrimkonkurransen har pågått i mange år. De første sjøtrimmerkene ble delt ut i 1991, mens noen har registrert seg for sykkelmerke i over 30 år. I tillegg er golf et innslag i sjømannsidretten.