Mange ulike treningsvideoer

Sjømannsidretten har sett at det av og til er ekstra utfordringer til å trene mens en er om bord i et fartøy. For det første er det selvsagt travelt med mye arbeid, dernest kan det være perioder med mye sjø eller annet. De ulike fartøygruppene har også varierende treningsrom, alt etter både alder, størrelse på fartøy og prioriteringer.

Disse videoene har vi spilt inn fysisk på fartøy. Det er brukt tilgjengelige steder og tilgjengelig utstyr som finnes om bord i de fleste fartøy. Filmene viser dermed forslag til hva en kan gjøre, og gir også konkrete program som du kan følge. De er lagt opp slik at du kan følge treningen mens du ser på filmen. Etter hvert som du får mer erfaring eller har lært øvelsene, så kan du selvsagt trene uten video.


Håper disse filmene vil være til stor hjelp og motivasjon for alle dere brukere av Sjømannsidretten!