Merker

Sjøtrimmerket 1.år
Maratonmerket 1.år
Sjøtrimmerket 2.år
Sjøtrimmerket 3.år
Maratonmerket 2.år
Maratonmerket 3.år
Sjøtrimmerket 4.år
Maratonmerket 4.år
Sjøtrimmerket 5.år
Maratonmerket 5.år
Sjøtrimmerket 6.år
Maratonmerket 6.år
Sjøtrimmerket 7.år
Maratonmerket 7.år
Sjøtrimmerket 8.år