Stress ned med yoga og mindfulness

Postet av Noshin Riaz den 19. Okt 2015

Stress er noe alle mennesker opplever, og langvarig stress virker nedbrytende for kroppen. Stress over tid, gir både fysiske og mentale negative konsekvenser og reduserer livskvaliteten.

Er du en av dem som opplever mye stress? Ikke fortvil. Med enkle grep kan du roe ned og lære deg å håndtere stress og utfordringer på en positiv måte – prøv yoga og/eller mindfulness.

Mye forskning viser at både mindfulness og yoga er effektive former for å håndtere stress og roe ned kroppen. Yoga har vist seg å blant annet bedre nattesøvnen og senke blodtrykket, noe som aktivt reduserer stress i kroppen. Gjennom mindfulness trener man opp sin egen tilstedeværelse og fokus, og ved å kunne opprettholde fokus til ”her og nå”, øker kvaliteten på det vi gjør, og vi kan i større grad opprettholde roen i utfordrende og stressende situasjoner. Anders Meland skriver i sin bok om mindfulness, Stillhetens Råskap, følgende: ”Det er en slik holdning av ikke-prestasjon i alt du gjør som kan ta deg forbi selvbegrensninger og direkte inn til deg selv og dine egentlige idealer. Det er med en slik holdning du frigjør skjult styrke og kraft”. Ved å fokusere på pusten og ”her og nå”, vil du kunne oppleve å roe ned, føle deg tryggere i dine valg og beslutninger og prestere bedre som menneske – enten det er snakk om å bli en bedre kollega, student, venn, kjæreste, forelder, leder, idrettsutøver osv.

Hva er egentlig yoga og mindfulness?Yoga stammer opprinnelig fra India, og er et system for fysisk og mental trening. Yoga kan beskrives som en måte å komme i kontakt med vår egen vitale energi på, og oppnå fullstendig mental tilstedeværelse i kroppen. Yoga er en fysisk og mental disiplin, som søker å oppnå balanse mellom kropp, sinn og sjel. Yoga består hovedsakelig av ulike fysiske stillinger, pusteøvelser, meditasjon, konsentrasjonsteknikk og avspenning. Selve målet med yoga er å skape ro, fokus, konsentrasjon, oppnå stillhet, tilstedeværelse og uforanderlighet, og når man oppnår balansen mellom det fysiske og mentale, vil en oppleve harmoni med seg selv og omgivelsene rundt. En jevnlig yogapraksis, vil i tillegg styrke kjernemuskulaturen og øke bevegeligheten, men i denne artikkelen vil det være de mentale effektene av yoga som vektlegges. I yoga er det grunnleggende den indre og mentale praksisen som er den viktigste. De fysiske effektene kan sees på som en bonus. Grunnleggeren av Ashtanga Yoga, Sri Pattabhi Jois, sa: ”Yoga is an internal practice, the rest is just a circus”, og dette er helt essensielt å ta med seg om man vil begynne å praktisere yoga. Yoga handler ikke om hvor myk du kan bli, eller hvor lenge du kan stå på hodet, men om en indre, personlig praksis og reise, og det fine med yoga, er at man kan praktisere det hvor som helst og når som helst.

Mindfulness handler om mye av det samme som yoga, og stammer fra Buddhistisk lære og tradisjonell meditasjonspraksis. På norsk definerer man ofte mindfulness som ”oppmerksomt nærvær”, og en sentral setning i mindfulness er: ”Bevisst tilstedeværelse i øyeblikket, uten å dømme”. Mindfulness handler altså om en type bevisst og våken tilstedeværelse i øyeblikket – akkurat ”her og nå”. Tilstedeværelse ”her og nå”, vil si at man har en bevisst oppmerksomhet på tankene, følelsene og handlingene som utspiller seg i nuet. Et viktig aspekt innen mindfulness er at man ikke skal opptre dømmende, men åpent og nysgjerrig utforske og akseptere tanker, følelser, lyder, kroppslige fornemmelser osv., uten å tillegge det noen form for mening, forklaring osv. Forenklet kan man si at mindfulness er en metode for å erkjenne og forholde seg til virkeligheten som den er. Dette innebærer også å erkjenne en urolig virkelighet på innsiden. Dette er også en av grunnene til at pusten brukes som fokusanker i mindfulness.

Hvordan hjelper yoga og mindfulness deg å håndtere stress?

Ved hjelp av mindfulness vil du håndtere stress på en bedre måte, ved å ta kontakt med ”her og nå” når du har behov for det. Dette hjelper deg å lytte til egen kropp, og eventuelt legge merke til de små signalene på langvarig stress. Ved hjelp av mindfulness vil du ikke bruke unødvendig energi på å dømme dette som bra eller dårlig, men kun akseptere tingenes tilstand og ta deg selv på alvor, når du kjenner at kroppen er i ubalanse (for lite hvile og restitusjon ift. belastning). Etter hvert som du gjennom mindfulness-trening får kontakt med deg selv og med den du er på innsiden, kan du bruke kroppen som en effektiv veiviser. Det er enklere å se virkeligheten som den er, og du vet for eksempel når du er i ferd med å bli overbelastet, og du tar bedre valg basert på å lytte til egen kropp. Stressreaksjoner skapes ofte av egne tanker om fortid eller fremtid, og det er derfor det er så kraftfullt å vende fokus tilbake til ”her og nå”. Nuet er helt fritt for meninger og tanker om fortid og fremtid, og er derfor også helt fritt for alt som oppleves som stress. Å lytte til egen pust og være tilstede med hele seg, gjør at du kan opprettholde roen, et kaldt hode, og ta gode valg basert på egne verdier og prestere bedre. I boken Norske Vinnerskaller forteller blant annet skihopper Anders Bardal om hvordan han konsekvent jobber med å vende fokus tilbake til ”her og nå”, når han opplever stressende situasjoner eller kjenner at prestasjonsangsten er i ferd med å ta overhånd. Han bringer fokuset direkte tilbake til nuet og arbeidsoppgavene ved hjelp av sansene og pusten, og roer kroppen og hodet ned, slik at de kan spille på lag mest optimalt.

Yoga fungerer i stor grad på samme måte, men er en mer fysisk praksis enn mindfulness. Mindfulness ligner mer på en slags ren meditasjonspraksis. Gjennom de fysiske øvelsene i yoga, som styres av en kraftfull pust, lærer du å rette oppmerksomheten til pusten i utfordrende situasjoner og beholde tilstedeværelsen. Du lærer å gi slipp og bare hengi deg til pusten. Du lærer å hvile i det intense, og du lærer å finne ro ved å bruke deg selv.

AV: trening.no/ Eva Katrine Thomsen - trening.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.